Matura niemiecki

Matura z niemieckiego to test umiejętności językowych, bardzo przydatny na wielu kierunkach uczelni wyższych . W przygotowaniach do egzaminu uczniom mogą się przydać pomoce w postaci książek.

“Teraz matura. Język niemiecki. Arkusze maturalne. Poziom podstawowy i rozszerzony”

książka ma za zadanie pomóc uczniom szkół średnich w przygotowaniach do matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Publikacja zawiera przykładowe arkusze maturalne, które pozwalają na sprawdzenie wiedzy i zapoznanie się z wymogami egzaminacyjnymi, a dzięki zawartych w książce odpowiedziom uczeń może na bieżąco kontrolować swoje postępy. Dzięki książce możemy kształcić swoje umiejętności językowe potrzebne na egzamin pisemny oraz ustny.

“Dasz radę! Język niemiecki. Zbiór zadań maturalnych. Poziom rozszerzony”

– książka zawiera oryginalne zadania, które występowały na egzaminach maturalnych w poprzednich latach, oficjalnych oraz próbnych. Dzięki temu uczeń wszystkie arkusze ma dostępne w jednej publikacji, nie pominie więc żadnego typu zadań, które może się pojawić na egzaminie. Książka skonstruowana jest w taki sposób dzięki któremu skupiamy się na zadaniach, które sprawiają nam najwięcej trudności. Posiada klucz odpowiedzi do wszystkich zadań pisemnych oraz testowych.

“Vademecum. Matura. Język niemiecki”

– vademecum wydawnictwa Greg posiada całość materiału z aktualnej podstawy programowej na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. W książce umieszczono bogatą bazę słownictwa dzięki czemu uczeń nabierze umiejętności wypowiedzi na każdy temat, co jest niezbędną umiejętnością w trakcie egzaminu ustnego. Do każdego zadania dołączono przykłady zastosowania danych pojęć w życiu codziennym. Do książki dołączona została płyta, na której zamieszczono nagrania niezbędne do ćwiczeń słuchowych. W publikacji zawarty został bogaty dział gramatyczny, z bazą ćwiczeń oraz przykładowymi zadaniami z egzaminów maturalnych z poprzednich lat.